Fotografowanie to hobby, które może przekształcić się w pracę. Profesjonalne fotografowanie jest jednak dość wymagającym zajęciem, dlatego wiąże się różnymi wyrzeczeniami.

Praca niezależnego fotografa

Niezależny lub prowadzący działalność gospodarczą fotograf zwykle specjalizuje się w jakiejś określonej dziedzinie. Poza fotografowaniem realizowanym na podstawie bezpośredniego kontraktu z klientami, tacy specjaliści mogą również licencjonować korzystanie ze swoich fotografii przez odpowiednie agencje lub sprzedawać swoje prace samodzielnie i bezpośrednio. Agencje fotograficzne sprzedają zdjęcia innym klientom, którzy zyskują w ten sposób prawo do korzystania z fotografii. Agencje te płacą fotografowi prowizję i zazwyczaj wymagają obszernego portfolio zdjęć. Po jego zaakceptowaniu, fotografowie zazwyczaj muszą co jakiś czas dostarczać kilka nowych ujęć. Samodzielni pracownicy muszą także dokładnie rozumieć i znać swoje prawa autorskie, aby chronić własną pracę.

Środowisko pracy

Warunki pracy dla fotografów różnią się dość znacznie. Niektórzy fotografowie mogą mieć 5-dniowy, 40-godzinny tydzień roboczy. Jednak pracują często w długich, nieregularnych godzinach i muszą być gotowi do pracy w każdej chwili. Wielu fotografów pracuje w niepełnym wymiarze godzin lub na zmiennych harmonogramach. Fotografowie portretowi zazwyczaj pracują w swoich prywatnych studiach, ale także mogą robić zdjęcia w lokalizacji klienta, na przykład w szkole, w biurze firmy lub w prywatnym domu. Fotoreporterowie oraz komercyjni fotografowie często podróżują lokalnie, pozostają na noc w hotelach oraz podróżują do odległych miejsc na długie okresy.

Warunki pracy fotografa

Niektórzy fotografowie pracują w niewygodnym lub nawet niebezpiecznym otoczeniu, w szczególności podczas robienia zdjęć dotyczących wypadków, klęsk żywiołowych, problemów społecznych czy konfliktów zbrojnych. Wielu fotografów musi odczekiwać wiele godzin ze względu na wszelkiego rodzaju warunki pogodowe i nosić ze sobą dużo ciężkiego sprzętu. Samodzielne zatrudnienie pozwala na większą autonomię, wolność twórczą i elastyczny harmonogram. Jednak dochody mogą być niepewne, a ciągłe, czasochłonne poszukiwanie nowych klientów może być stresujące dla fotografa.