Od czasu, gdy „rewolucja elektroniczna” uderzyła w branżę telekomunikacyjną, konkurencja w tej dziedzinie gwałtownie wzrosła, prowadząc do wściekłych inwestycji i innowacji, przyczyniając się do rozwoju gospodarki cyfrowej. Gospodarka cyfrowa wspierała rozwój wielu urządzeń elektronicznych, takich jak smartfony, zegarki, telewizory, lodówki, systemy bezpieczeństwa i oczywiście przyjazne dla środowiska pojazdy elektryczne.
Według najnowszego raportu branżowego do 2020 r. światowy rynek montażu elektroniki osiągnie wartość 3 biliony dolarów amerykańskich, przy czym największym rynkiem według regionów geograficznych będzie Azja i Pacyfik, a największym rynkiem według krajów będą Chiny. Oczekuje się, że Indie będą rosły w tempie 16,8%. Oprócz zapewnienia segmentacji rynku i wzrostu według regionów i krajów, raport obejmuje również pięć najważniejszych trendów w branży elektronicznej w nadchodzącym pięcioletnim okresie prognozy.

1. Projektowanie produktu Outsourcing

Producenci sprzętu oryginalnego (SMD) w coraz większym stopniu przenoszą procesy projektowania i rozwoju produktów do partnerów w ramach usług montażu elektroniki THT.

Projektowanie produktów, część rynku wyspecjalizowanych usług projektowych, która według nas ma osiągnąć wartość 157 miliardów dolarów amerykańskich w 2020 r., jest zlecane na zewnątrz w celu zmniejszenia kosztów ogólnych i przejścia od kosztów stałych do kosztów zmiennych.

Firmy THT oferują więcej usług projektowych dla podzespołów i wyrobów gotowych. SMD współpracują z partnerami THT i przechodzą na nowe modele, takie jak projektowanie złączy i zlecana na zewnątrz montaż projektowa.

2. Wirtualna Rzeczywistość w Montażu Elektroniki

Technologie wirtualnej rzeczywistości są wdrażane przez firmy świadczące usługę montażu elektroniki takie jak larsco.com.pl. Technologia ta w przemyśle elektronicznym jest często nazywana cyfrowym projektowaniem, symulacją i integracją. Technologia rzeczywistości wirtualnej umożliwia firmom kontrolę obiektów projektowych we wszystkich możliwych skalach, eliminując w ten sposób wady produktu na etapie projektowania. Biorąc pod uwagę tempo wzrostu rynku sprzętu elektronicznego na świecie, które według nas wynosi 5,2 %, rzeczywistość wirtualna ma duży zakres zastosowania w okresie objętym prognozą.

3. Robotyka i automatyka

Wiele firm montujących elektronikę wykorzystuje robotykę i automatykę do poprawy wydajności i produktywności zakładów. Czujniki są stosowane w różnych maszynach, aby uzyskać dostęp do nieocenionych danych w celu poprawy wydajności i ograniczenia potencjalnych awarii. Na przykład, według raportu branżowego w 2016 roku, do 2025 r. ma zostać wdrożonych 1,2 mln robotów przemysłowych, a według nas do 2020 r. sprzęt elektroniczny ma osiągnąć wartość 2,1 bln dolarów amerykańskich, co wskazuje na wzrost automatyzacji i wykorzystania technologii zrobotyzowanej w celu poprawy wydajności i zmniejszenia kosztów montażu elektroniki.

4. Technologie informatyczne do kierowanie inteligentnymi urządzeniami gospodarstwa domowego

Producenci sprzętu gospodarstwa domowego integrują swoje produkty z technologią IoT, aby zapewnić klientom komfort i wygodę życia. Technologia Internet of Things to wzajemne połączenie fizycznych obiektów i urządzeń, które są zintegrowane z czujnikami i oprogramowaniem umożliwiającym im wymianę i zbieranie danych. Główne technologie umożliwiające stosowanie inteligentnych urządzeń gospodarstwa domowego to Wi-Fi, Bluetooth Low Energy, mikroprocesory i systemy mikroelektromechaniczne.
Na przykład potentat w branży AGD stworzył aplikację, która umożliwia użytkownikowi monitorowanie lodówek, kuchenek, pralek i innych urządzeń z dowolnego miejsca za pośrednictwem smartfonów. Technologia ta została początkowo wprowadzona rodzimym rynku i stopniowo przenosi się na inne rynki światowe.
Według raportu szacuje się, że do 2020 r. globalny transport inteligentnego sprzętu elektronicznego osiągnie ponad 223 mln, podczas gdy według nas ogólny rynek sprzętu gospodarstwa domowego osiągnie 471 mln dolarów.

5. Rosnący popyt na inteligentne telewizory


Popyt na inteligentne telewizory jest napędzany przez rosnące preferencje konsumentów w zakresie wbudowanych inteligentnych funkcji w urządzeniach osobistych oraz rosnącą penetrację internetu. Inteligentny telewizor łączy w sobie cechy telewizorów i komputerów i składa się z odbiornika telewizyjnego ze zintegrowanymi funkcjami do korzystania z internetu. Użytkownicy inteligentnych telewizorów mają również bezpośredni dostęp do usług strumieniowych.
Aby wykorzystać ten trend, producenci telewizorów na całym świecie wchodzą na rynek inteligentnych telewizorów. Według udostępnionego raportu 48,5% telewizorów sprzedawanych na całym świecie stanowiły inteligentne telewizory, a ich liczbę szacuje się na 134 miliony do 2020 r., podczas gdy rynek produkcji sprzętu audio i wideo osiągnie według prognoz 351 miliardów.