Eksport organizacji charytatywnych działających na dużą skalę przyczynia się do niszczenia miejsc pracy w przemyśle włókienniczym. W Zambii nazywają odzież używana – http://www.jrrecykling.com/ z brytyjskich organizacji charytatywnych salaula – „do grzebania w kupce”. Dla milionów Zambijczyków żyjących za mniej niż $2 (£1,10) dziennie, jest to…