DORADZTWO W PRZYPADKU BANKRUCTWA KONSUMENTÓW. Amerykańskie doradztwo w zakresie kredytów konsumenckich, oferuje dwa rodzaje doradztwa w zakresie upadłości konsumenckiej, zatwierdzone przez Biuro Wykonawcze Powierników Stanów Zjednoczonych. Jeśli zdecydujesz się na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, takie doradztwo przed i po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej jest…