W ciągu ostatnich 4 lat przeszkoliliśmy tysiące hotelarzy na całym świecie w zakresie zarządzania przychodami i ich rozdzielania. Wszyscy poczynili te same spostrzeżenia; branża turystyczna jest zbyt uzależniona od cen, konkurencja obniża ceny na rynku. Moje pytanie: co pan w tej sprawie robi? Czyż nie…