Notariusz to zawód zaufania społecznego, który wiąże się z wykonywaniem obowiązków w sposób rzetelny, uczciwy, bezstronny i niezależny. Podstawowe zasady wykonywania pracy notariusza są zawarte w ustawie o notariacie, która szczegółowo reguluje wszelkie przepisy dotyczące tej profesji. Jednak ustawa ta nie jest jedynym dokumentem, który…